بسم الله الرحمن الرحیم

قالُواْ یَاوَیْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا  هَاذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ(یس/52(

ترجمه آیه: مى‏گویند: «اى واى بر ما، چه کسى ما را از آرامگاهمان برانگیخت؟ این است همان وعده خداى رحمان، و پیامبران راست مى‏گفتند«.

1.     کلمه" بعث" به معناى بپا داشتن و کلمه" مرقد" به معنی محل خواب است و مراد از مرقد، قبر است‏.

2.     گر کفار در قیامت  از خدا به رحمان تعبیر مى‏کنند،  به دو دلیل است اولا پس از مرگ و سؤال و جواب عالم برزخ یقین به زندگی بعد از مرگ پیدا کرده اند و ثانیا براى این است که به نوعى از خدا بخواهند بر آنان رحم کند، چون همین‏ها بودند که در دنیا مى‏گفتند:" وَ مَا الرَّحْمن‏" یعنی رحمن کیست؟ البته همین گفتارشان هم از در نیرنگ و کیدى است که: در دنیا به آن خو گرفته بودند، هر وقت دشمن بر آنان غلبه می کرد، شروع مى‏کردند به تملق و اظهار ذلت و اعتراف به ظلم و تقصیر ولی اگر قدرت می یافتند مؤمنان را تمسخر می کردند.

3.     کلمه خواب برای کافری که از ابتدای مرگ و ورود به عالم برزخ با اتفاقات بسیار هولناک و پر از ترس و وحشت روبروست کمی تعجب آور است ولی به نظر می رسد چون بین صور اول که جهان دگرگون می شود و صور دوم که همه از قبور محشور می شوند فاصله است در این فاصله زمان برای کافر و مؤمن مثل خواب می گذرد. در حدیث معروف نیز وارد شده است: کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون" همانگونه که مى‏خوابید مى‏میرید و همانگونه که از خواب برمى‏خیزید زنده مى‏شوید".

4.     منکران معاد تنها دلیل بر انکار معادشان این سؤال است که کی وعده الهی محقق می شود؟ و اینکه شما نمى‏توانید تاریخى براى قیام قیامت تعیین کنید دلیل بر این است که در گفتار خود صادق نیستید! در حالی که صحبت کردن از اتفاقی که خارج از زمان و مکان است یا زمان و مکان در آن به نوعی دیگر است برای کسی که کاملا در زمان و مکان این جهان محصور است بسیار سخت است. مثل این است که شما به کور مادرزاد از رنگ ها صحبت کنید و او سوال کند که چگونه می شود آن را لمس کرد و یا بویید؟ و شما قادر به پاسخ او نباشید و او ناتوانی شما در پاسخ را دلیل عدم صداقت شما بداند.